Voorlopig koopcontract

Voorlopig koopcontract

Je hebt een prachtige woning of een schitterend appartement gevonden op de huizenmarkt. Na meerdere bezichtigingen ben je erover uit: ‘Hier wil ik wonen!’ Je brengt samen met je makelaar uit Rotterdam een bod uit. Dan is het  tijd om het voorlopige koopcontract op te stellen. Dit is hét moment om gemaakte afspraken met de verkoper schriftelijk vast te leggen. Het koopcontract wordt meestal opgesteld door de verkopend makelaar. Maar wat staat er in het voorlopige koopcontract en wat zijn de belangrijke aandachtspunten van de koopakte? Dat ontdek je allemaal in dit artikel.

Wat is een voorlopig koopcontract?

Wanneer je overgaat tot de koop van een woning of appartement dan dien je een koopcontract te tekenen. Een voorlopig koopcontract is een overeenkomst tussen de koper en de verkoper. Hierin worden alle afspraken die jij hebt gemaakt met de verkoper schriftelijk vastgelegd. Vroeger werd er gesproken van een voorlopig koopcontract. Tegenwoordig komt de term voorlopig koopcontract niet meer voor, omdat ‘voorlopig’ een beetje misleidend is. Want de voorlopige koopovereenkomst is wel degelijk bindend. Als koper krijg je een wettelijke bedenktijd…

Makelaars Rotterdam

Hoeveel dagen bedenktijd heb je als koper?

De koper heeft altijd recht op drie dagen wettelijke bedenktijd. Er dienen minimaal 2 werkdagen binnen deze 3 dagen te zitten. Binnen deze 3 dagen hoeft de koper geen reden te geven als hij van de koop afziet. Dit beschermt je als koper. Je hoeft dan geen extra kosten te betalen.

Wanneer gaan de 3 dagen bedenktijd in?

De bedenktijd gaat in zodra je het getekende koopcontract binnen hebt. Het tijdstip dat de drie dagen bedenktijd ingaat, is op dezelfde dag om 00:00 uur. Er zijn een aantal uitzonderingen op de 3 dagen bedenktijd. Valt je laatste bedenktijddag op een zaterdag, zondag of een officiële feestdag? Dan wordt de bedenktijd verlengd naar de volgende dag die geen zaterdag, zondag of feestdag is.

Hieronder vind je een overzicht van alle algemeen erkende feestdagen in 2022.

 • Goede Vrijdag 15 april 2022
 • Tweede Paasdag 18 april 2022
 • Koningsdag 27 april 2022
 • Bevrijdingsdag 5 mei
 • Hemelvaartsdag 26 mei
 • Tweede Pinksterdag 6 juni

Wanneer je bedenktijd eindigt op een feestdag, dan loopt je bedenktijd tot 6 kalenderdagen op.

Makelaars op kantoor

Koopsom of bankgarantie

Wil de koper na de 3 dagen bedenktijd van de koop afzien? En zijn er geen ontbindende voorwaarden vastgelegd in de koopakte? Dan is de koper verplicht een boete te betalen van 10% van de koopsom. Dit loopt al snel in de papieren. Daarom wordt in het koopcontract vaak vastgelegd dat de koper een waarborgsom moet betalen. Of de koper dient een bankgarantie van 10% van de koopsom af te geven. Natuurlijk krijgt de koper de waarborgsom of bankgarantie terug als deze binnen de bedenktijd of de termijn van de ontbindende voorwaarden valt.

Afzien van de koop

Als de koper na de 3 dagen bedenktijd nog van de koop wil afzien, moet deze afspraak als ontbindende voorwaarde zijn opgenomen in het koopcontract. Belangrijk bij de ontbindende voorwaarden is dat er een termijn is afgesproken. Ziet de koper na de drie dagen bedenktijd van de koop af? En zijn er verder geen ontbindende voorwaarden opgenomen in de koopovereenkomst? Dan betaal je als koper een boete. Deze boete is vaak 10% van de koopsom.

Koopcontract tekenen

Uitzondering voor de bedenktijd van de verkopende partij

De verkopende partij heeft geen bedenktijd. Hij zit vast aan de verkoop na het tekenen van de koopovereenkomst. Hier geldt 1 uitzondering op: de verkoper kan alleen bedenktijd krijgen als hij dit tijdens de onderhandelingen met de koper afspreekt en dit vastlegt in de koopovereenkomst. Dit is de enige mogelijkheid om als verkoper onder de koop uit te kunnen.

Wat zijn ontbindende voorwaarden?

Als koper van je nieuwe woning/appartement is het verstandig om ontbindende voorwaarden in de koopakte op te laten nemen. Het is anders erg lastig om na het tekenen van de koopovereenkomst van de koop af te zien. Er zijn een aantal manieren voor de koper om van de koop af te kunnen zien. Deze dienen wel vastgelegd te zijn als ontbindende voorwaarden in de koopovereenkomst:

 1. Voorbehoud van financiering. Met het financieringsvoorbehoud kun je de koop ontbinden. Stel dat je de hypotheek niet rondkrijgt. Dan zorgt deze ontbindende voorwaarde ervoor dat je niet aan de koop vast zit. Voor het regelen van de financiering is het gebruikelijk een termijn van 4 tot 8 weken te nemen;
 2. Voorbehoud woningverkoop van de koper. Stel dat je eigen woning nog niet is verkocht, maar je hebt al wel een koopovereenkomst getekend voor je nieuwe woning. Dan geeft de zogenaamde No Risk-clausule de koper de mogelijkheid om binnen een afgesproken termijn zijn eigen woning te verkopen. Als dit niet lukt binnen deze termijn, dan kan de koper dankzij deze clausule alsnog afzien van de aankoop van de nieuwe woning
 3. Voorbehoud van bouwkundige keuring. De woning hoort in een goede, leefbare staat te zijn. De koop kan ontbonden worden als er achteraf sprake blijkt te zijn van verborgen gebreken. Soms wordt er ook een limiet gesteld aan achterstallig onderhoud. Als de kosten hoger uitvallen dan de gestelde limiet, dan mag er van de koop worden afgezien zonder financiële gevolgen voor de koper.

Koopcontract tekenen

Wat staat er in het koopcontract?

Je verkopende makelaar is meestal verantwoordelijk voor het opstellen van het koopcontract. Het koopcontract wordt ook wel koopakte of koopovereenkomst genoemd. In het koopcontract staan alle gemaakte afspraken tussen de koper en de verkoper schriftelijk vastgelegd. 

In het voorlopig koopcontract staat:

 • Alle gegevens van de verkopende en de kopende partij;
 • De gegevens van de woning of het appartement;
 • De koopsom van het huis of appartement;
 • De overdrachtsdatum;
 • De ontbindende voorwaarden.

Maar in het koopcontract kunnen ook zaken worden opgenomen zoals:

 • Eventueel over te nemen spullen. Denk bijvoorbeeld aan gordijnen, jacuzzi of speeltoestellen;
 • De waarborgsom of de bankgarantie.

Met een waarborgsom geef je de verkoper het vertrouwen dat je het huis of het appartement over wilt nemen. Dit is vaak 10% van de koopsom. Deze wordt gestort op de rekening van de notaris. Dit betaal je met eigen geld. Heb je niet zoveel eigen geld? Dan kun je gebruikmaken van een bankgarantie. Deze vraag je aan bij je hypotheekverstrekker.

 • De regels omtrent het recht van overpad.

Het recht van overpad houdt in dat je het recht hebt om gebruik te maken van een bepaald deel van de grond. Goed voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld een oprit die je deelt met de buren. Of een gezamenlijke steeg.

Tips voordat je het koopcontract tekent

Natuurlijk moet je je goed voorbereiden voordat je een voorlopig koopcontract op laat stellen. Heb ik de financiën op orde? Met welke hypotheekverstrekker ga ik in zee? Heb ik al een notaris achter de hand? Graag geven we je nog een aantal tips: 

 • Wacht niet te lang met het tekenen van het voorlopig koopcontract. In een drukke huizenmarkt kan het voorkomen dat er wordt overboden. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt;
 • Lees de koopovereenkomst aandachtig door voordat je tekent. Jij bent hier zelf verantwoordelijk voor;
 • Neem altijd ontbindende voorwaarden op in de koopakte. Vergeet ook niet er een termijn aan te stellen.

Meer weten over een voorlopig koopcontract, onze makelaars helpen je graag verder. Of vind hier direct jouw woning in Rotterdam!