THUIS IN ROTTERDAM

Privacyverklaring Lokkerbol Makelaardij B.V.

U heeft te maken met makelaarskantoor Lokkerbol Makelaardij B.V.

Lokkerbol Makelaardij is lid van de NVM. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegaan. Overal waar in deze verklaring ‘NVM-makelaar’ staat, wordt Lokkerbol Makelaardij bedoeld. In deze verklaring wordt ook uitgelegd welke gegevens aan NVM en aan brainbay B.V., een dochteronderneming van de NVM, worden verstrekt en wat NVM/brainbay met deze gegevens doet.

Brainbay is door de NVM opgericht om ten behoeve van de leden van de NVM producten en diensten te ontwikkelen gebaseerd op aangeleverde data van de leden en van niet NVM-leden alsmede voor het doen van onderzoek naar de onroerend goed markt.

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik?

U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur.

Bij woningen:

U wilt uw woning verkopen en geeft daarbij opdracht aan de NVM-makelaar:

 • U wilt uw woning verkopen. Zie 1.

U wilt een woning kopen en geeft daarbij een opdracht aan de NVM-makelaar:

 • U wilt een woning kopen. Zie 3.
 • U wilt een parkeerplaats kopen/huren. Zie 2.

Als u op zoek bent naar een woning en u heeft hiervoor niet de NVM-makelaar ingeschakeld dan zijn de volgende situaties mogelijk:

 • U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod van de NVM-makelaar.
  Zie 6.
 • U wilt een koopwoning bezichtigen die via de NVM-makelaar wordt aangeboden. Zie 4.
 • U wilt een woning kopen die via de NVM-makelaar wordt aangeboden. Zie 5.

Verwerkingsverantwoordelijke

Voor al deze verwerkingen is Lokkerbol Makelaardij de verwerkingsverantwoordelijke. De contactgegevens zijn:
Lokkerbol Makelaardij B.V.
KvK nummer 24293811
Laan op Zuid 786, 3071 AB Rotterdam
Contactpersoon privacy wet: C.A. de Rooij, c.derooij@lokkerbol.nl
010- 404 77 49

Gegevensverstrekking aan NVM/brainbay

Bij een aantal diensten worden ook gegevens verstrekt aan NVM/brainbay. De NVM/brainbay doet het volgende met deze gegevens:

 • Zorgen dat alle NVM-Makelaars een actueel aanbod hebben van woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die c.q. dat via NVM-Makelaars worden c.q. wordt aangeboden.
 • Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op funda en andere (huizen)websites.
 • Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt, bedrijfsonroerendgoed markt en agrarische vastgoedmarkt. De gegevens in deze database worden voor onbepaalde tijd bewaard.

Lees hier wat NVM/brainbay met de verstrekte gegevens doet.

NVM/brainbay is een verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens. De contactgegevens zijn:
NVM                                                                    brainbay B.V.
KvK 30102683                                                   KvK 71551034
Postbus 2222                                                     Orteliuslaan 951
3430 DC Nieuwegein                                       3528 BE  Utrecht
privacyhelpdesk@nvm.nl                               support@brainbay.nl

NVM/brainbay heeft een functionaris voor de gegevensverwerking. Deze is bereikbaar via fg@nvm.nl.

Wij nemen uw privacy serieus

De NVM-makelaar en NVM/brainbay nemen uw privacy erg serieus en zien de regels rondom gegevensbescherming als logische fatsoensnormen. De NVM-makelaar verwerkt uw gegevens zorgvuldig en volgens de voorschriften van de wetgeving. De NVM-makelaar besteedt veel aandacht aan een adequate beveiliging zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Alle NVM-Makelaars investeren continu in het bieden van goede dienstverlening. Een onderdeel hiervan is het NVM-brede privacy programma. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de NVM-makelaar.

Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens

Wilt u weten welke gegevens de NVM-makelaar van u heeft, stuur dan per brief of e-mail uw verzoek naar de contactpersoon: mevrouw C.A. de Rooij, c.derooij@lokkerbol.nl.

NVM/brainbay verwerkt geen namen of andere direct identificerende gegevens. Als u wilt weten welke gegevens NVM/brainbay verwerkt, neem dan ook contact op met de NVM-makelaar die vervolgens zorgt dat u geïnformeerd wordt.

Ook als u de gegevens wilt wijzigen of verwijderen, stuur dan een gemotiveerde brief of e-mail naar de NVM-makelaar. Uw verzoek zal zo snel mogelijk worden ingewilligd, tenzij de wet verplicht om de gegevens te bewaren of als er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen wijziging of verwijdering verzetten.

Hoe kunt u een klacht indienen?

Als u vragen heeft of als u een klacht heeft over het gegevensgebruik van de NVM-makelaar, neem dan eerst contact op met de contactpersoon van de NVM-makelaar. Mocht u er met de NVM-makelaar niet uitkomen, dan kunt contact opnemen met de klachtencoördinator van de NVM via: klachtencoordinator@nvm.nl. In die situatie zal ook de NVM Functionaris voor de Gegevensverwerking zich mogelijk over de klacht buigen. U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe lang bewaart de NVM-Makelaar de gegevens?

De NVM-Makelaar bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Een aantal gegevens bewaart de NVM-Makelaar echter langdurig:

 • Een aantal gegevens van de dienstverlening bewaart de NVM-makelaar 20 jaar, omdat de NVM-makelaar gedurende deze periode aansprakelijk kan worden gesteld voor beroepsfouten.
 • De bewijslast dat de NVM-makelaar de verplichte toets in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft uitgevoerd, bewaart de NVM-makelaar 5 jaar.

1.       U verkoopt uw woning en u heeft hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw woning, inzicht te krijgen in de waarde van en belangstelling voor uw woning, bezichtigingen te verzorgen en namens u te onderhandelen en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij NVM-makelaar
Uw naam, adres en overige contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. b 20 jaar
De reden van verkoop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk. a 3 jaar
De datum van aanmelding van de woning en de periode dat de woning te koop staat of heeft gestaan. a 20 jaar
De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s en video’s van de woning.

 

Indien met de NVM-makelaar is afgesproken, worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op Funda, sociale media kanalen, andere huizenwebsites en op de website van de NVM-makelaar. Dit gebeurt voor promotie van uw woning en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond.

a, d, e 20 jaar
De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht. a 3 jaar
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). c 5 jaar
Gegevens die nodig zijn de koopovereenkomst op te stellen. b 20 jaar
Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum. a 20 jaar
In het kader van klanttevredenheid en marketingdoeleinden worden uw naam en e-mailadres doorgegeven aan funda om een makelaarsbeoordeling mogelijk te maken. Tevens ontvangt u van funda de verkoopstatistieken van uw woning. E 2 jaar
Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.  geen 3 jaar

 

Ontvangers van gegevens
a NVM/brainbay (gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
b Notaris, taxateur, koper, aankoopmakelaar, hypotheek adviseur
c FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)
d Bezichtiger, bieder, koper, aankoopmakelaar, Realworks, HelpMee en Kijk Mijn Huis
E funda

2.       U verhuurt/verkoopt uw parkeerplaats en u heeft hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw parkeerplaats, belangstellenden rond te leiden, inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de potentiële huurder en voor u een goede huurovereenkomst op te stellen. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij NVM-makelaar
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. b 20 jaar
De reden van verhuur/verkoop. a 3 jaar
De omschrijving en kenmerken van de parkeerplaats zoals de huurprijs/koopprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes, kadastrale gegevens en foto’s van de parkeerplaats

Indien met de NVM-makelaar is afgesproken, worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op funda, sociale media kanalen, andere huizenwebsites en op de website van de NVM-makelaar. Dit gebeurt voor promotie van uw woning en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond.

 a, c, d 20 jaar
De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht a 3 jaar
De eisen die u stelt aan de huurder/koper. c 20 jaar
Gegevens die nodig zijn om de huur- of koopovereenkomst op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling. c 20 jaar
Wanneer de parkeerplaats is verkocht of verhuurd, de verkoop-/huurprijs en condities a 3 jaar
In het kader van klanttevredenheid en marketingdoeleinden worden uw naam en e-mailadres doorgegeven aan funda om een makelaarsbeoordeling mogelijk te maken. Tevens ontvangt u van funda de verkoopstatistieken van uw woning. D 2 jaar
Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.  geen 3 jaar

 

Ontvangers van gegevens
a NVM/brainbay (gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
b Huurder/koper
c Bezichtiger, huurder, aanhuurmakelaar
D Funda

3.       U bent op zoek naar een koopwoning en u heeft hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u een voor u passende woning te vinden, namens u de onderhandelingen te voeren en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij NVM-makelaar
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. a 20 jaar
Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen.  geen 3 jaar
Gegevens over uw huidige woning zoals de koop- en huurprijs. De reden van koop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk.  geen 3 jaar
Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling.  geen 3 jaar
Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw financieringsmogelijkheden.  geen 3 jaar
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). b 5 jaar
Gegevens die nodig zijn om de koopovereenkomst op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling. c 20 jaar
Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum.  geen 20 jaar
In het kader van klanttevredenheid en marketingdoeleinden worden uw naam en e-mailadres doorgegeven aan funda om een makelaarsbeoordeling mogelijk te maken. D 2 jaar
Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.  geen 3 jaar

 

Ontvangers van gegevens
a Verkoper en verkoopmakelaar
b FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland), verkoopmakelaar
c Notaris, verkoper, verkoopmakelaar, hypotheek adviseur
D Funda

4.       U wilt een koopwoning bezichtigen die via de NVM-makelaar wordt aangeboden

In dit contact maakt de NVM-makelaar bezichtigingsafspraken, geeft de NVM-makelaar u een goed beeld van de woning en legt de NVM-makelaar vast wat uw mening is van dit pand. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij NVM-makelaar
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. a 1 jaar
Datum van bezichtiging en uw mening over de woning a 1 jaar
Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt. a 1 jaar

 

Ontvangers van gegevens
a Verkoper (of huidige huurder) van pand

5.       U wilt een woning kopen die via de NVM-makelaar wordt aangeboden

Voor dit contact staat de NVM-makelaar met u en eventueel uw makelaar in contact in verband met het biedingsproces. Daarna voert de NVM-makelaar de voorbereidende activiteiten uit voor de koopovereenkomst en de overdracht. In dit contact stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij NVM-makelaar
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. b 20 jaar
Uw mening over de woning. a, b, e 3 jaar
Gegevens over de biedingen. b 3 jaar
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). d 5 jaar
Indien met de verkoper afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een koopprijs te betalen of aan andere eisen van de verkoper te voldoen. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verkoper. b 3 jaar
Gegevens die nodig zijn om de koopovereenkomst op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling. c 20 jaar
Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum. a 20 jaar
De postcode (1234AB) en huisnummer van het vorige woonadres van de koper of koopwoning. a 3 jaar
Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling a 3 jaar
Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt. b 3 jaar

 

Ontvangers van gegevens
a NVM/brainbay (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
b Verkoper
c Notaris, koper, aankoopmakelaar, hypotheek adviseur
d FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)
E Kandidaat kopers via biedlogboek

6.       U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod door de NVM-makelaar

Het doel van dit contact is dat de NVM-makelaar u op de hoogte brengt van mogelijk voor u interessante woningen. Dit gebeurt tot het moment dat u aangeeft geen behoefte meer te hebben aan deze service. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij NVM-makelaar
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.  geen Tot intrekking van toestemming
Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen. Op basis van het zoekprofiel kan een aanbod worden samengesteld.  geen Tot intrekking van toestemming
Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.  geen Tot intrekking van toestemming

7.       U wilt een taxatie van een woning laten uitvoeren en u heeft hiervoor de NVM-makelaar/taxateur ingeschakeld

Het doel van dit contact is dat de NVM-makelaar/taxateur voor uw woning een taxatie uitvoert. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij NVM-makelaar
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.  b 20 jaar
Gegevens van uw woning om de waarde te bepalen. a, b 20 jaar
Gegevens die nodig zijn als taxateur in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) een ongebruikelijke transactie moet melden C
Overige informatie die u aan uw NVM-makelaar/taxateur verstrekt.  geen 20 jaar

 

Ontvangers van gegevens
a NVM/brainbay (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
b Validatie instituut op taxaties.
C FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland

Gegevensgebruik door de NVM/brainbay

De NVM-makelaar verstrekt via een koppeling bepaalde gegevens aan de NVM/brainbay. NVM/brainbay is voor de ontvangen gegevens de verwerkersverantwoordelijke. De NVM/brainbay doet het volgende met deze gegevens:

 1. Zorgen dat alle NVM-Makelaars een actueel aanbod hebben van woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die c.q. dat via NVM-Makelaars worden c.q. wordt aangeboden.
 2. Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op Funda en andere (huizen)websites.
 3. Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt, bedrijfsonroerendgoed markt en de agrarische vastgoedmarkt.

A          Actueel aanbod woningen bij NVM-Makelaars

Als u een woning of parkeerplaats via een NVM-makelaar wilt verkopen/verhuren worden de volgende gegevens bekend gemaakt bij andere NVM-Makelaars:

 • Het adres van de woning of de parkeerplaats, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.
 • Datum dat het object op de markt komt, datum dat het object van de markt wordt gehaald. Verkoop onder voorbehoud, verkoopdatum en transactieprijs.

Deze gegevens worden door NVM-Makelaars gebruikt voor de dienstverlening aan hun klanten (zoekers naar een woning).
Deze gegevens worden onbeperkt bewaard in verband met de database met historisch aanbod, zie onder C.

B          Actueel aanbod woningen op (huizen)websites, waaronder Funda

Als u een woning of parkeerplaats via een NVM-makelaar wilt verkopen of verhuren kunnen deze in overleg met u ook gegevens bekend gemaakt bij Funda en andere (huizen)websites. Het gaat dan om de volgende gegevens:

 • Het adres van de woning of parkeerplaats, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.
 • Datum dat het object op de markt komt, verkoopdatum.

Met deze gegevens wordt uw object onder de aandacht gebracht bij consumenten, professionele partijen en/of derden die zelf zoeken via (woning)websites.

Deze gegevens kunnen maximaal één jaar na de verkoopdatum c.q. de datum dat een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed van de markt wordt gehaald nog zichtbaar zijn op deze websites.

C          Database met historisch aanbod

Van alle woningen en parkeerplaatsen die via een NVM-makelaar te koop of te huur worden aangeboden, worden de volgende gegevens in de NVM-database vastgelegd:

 • Het adres van de woning, omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.
 • Datum dat het object op de markt komt, datum dat het object van de markt wordt gehaald. Verkoop onder voorbehoud, transactiedatum en transactieprijs.
 • De postcode (1234AB) en huisnummer van het vorige (woon)adres van de koper.

De hiervoor genoemde gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard.

Met de hiervoor genoemde gegevens maakt brainbay in opdracht van de NVM analyses van de onroerend goed markt mogelijk.
De NVM/brainbay verstrekt deze gegegvens voorts aan geselecteerde derden, namelijk:

 • NVM-Taxateurs, voor het doen van taxaties en andere waardebepalingen.
 • Validatie-instituten, na expliciete opdracht daartoe van een NVM-taxateur, voor het controleren van taxatierapporten.
 • Gemeenten, voor het vaststellen van WOZ-waardes.
 • Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, voor onderzoek naar de woningmarkt.
 • Universiteiten, voor onderzoeksdoeleinden.
 • NVM-Makelaars in het kader van dienstverlening aan hun klanten.
 • Niet NVM-Makelaars, banken, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties, voor onderzoeksdoeleinden (bijv. de woningbehoefte in een bepaalde regio).

Deze partijen hebben uitsluitend toegang tot gegevens voor de genoemde doelen en waar mogelijk worden gegevens alleen op geaggregeerd niveau verstrekt.

Interne audits en onderzoeken

De NVM ziet uw gegevens mogelijk in wanneer zij onderzoek doet onder haar leden of de regels worden nageleefd en wanneer er vanuit de NVM een audit bij een NVM-lid plaatsvindt. Na inzage zullen deze gegevens niet langer worden verwerkt door de NVM.

Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens

Wilt u de bij NVM/brainbay verwerkte gegevens inkijken, wijzigen of verwijderen neem dan contact op met de NVM via privacyhelpdesk@nvm.nl. De NVM beoordeelt of u gerechtigd bent om het verzoek in te dienen en vervolgens of uw verzoek wordt ingewilligd.